Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 53 εκατ. ευρώ

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019 18:31
Alpha Bank: Κέρδη μετά από φόρους 53 εκατ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους ύψους 53 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος της Alpha Bank για το το 2018, έναντι 21,1 εκατ. το 2017.

Παράλληλα, σημειώνεται περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου με μείωση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 3,1 δισ. και των Δανείων σε Καθυστέρηση κατά 2,1 δισ. σε ετήσια βάση, όπως προκύπτει από τα οικονομικά της αποτελέσματα. Το δ΄ τρίμηνο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι:

- Το 2018 η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση τριών χαρτοφυλακίων Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 3 δισ. περίπου και αντίστοιχων συνολικών απαιτήσεων ύψους 7 δισ. περίπου.

- Συνεχής βελτίωση της ρευστότητας, με τα υπόλοιπα καταθέσεων για τον Όμιλο να ανέρχονται σε 38,7 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2018, αυξημένα κατά 3,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμειναν σταθερά σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 32,7 δισ. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 104% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018 έναντι 124% τον Δεκέμβριο 2017.

- Σημαντική μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες, κατά 6,8 δισ. σε ετήσια βάση. Τον Φεβρουάριο 2019 εξαλείφθηκε πλήρως η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA).

- Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 17,4%. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 7,7 δισ.

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων ανήλθε σε 1.756 εκατ., μειωμένο κατά 9,6% σε ετήσια βάση, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς των δανείων.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων ανήλθαν σε 64,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο 2018, επηρεασμένα θετικά από κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το 2018, τα συνολικά Xρηματοοικονομικά Kέρδη ανήλθαν σε 462,7 εκατ., έναντι 144,7 εκατ. το προηγούμενο έτος.

- Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 23,1% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,4 δισ. ενισχυμένο από τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

- Οι Ζημίες Απομειώσεως για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε 1.614,9 εκατ. το 2018, επηρεασμένες σημαντικά από την αναγνώριση επιπλέον Ζημιών. Απομειώσεως κατά το δ΄ τρίμηνο σχετιζόμενες με την αύξηση της περιμέτρου επιλεγμένων μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων προς πώληση, που αντιστοιχούν σε 296 μονάδες βάσεως, έναντι 172 μονάδων βάσεως το 2017.

- Τα Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων ανήλθαν σε (289,4) εκατ. το 2018. Επιπλέον, ο Φόρος Εισοδήματος ήταν πιστωτικός και ανήλθε σε 342,3 εκατ., επηρεασμένος κυρίως από τον επαναπροσδιορισμό της φορολογικής βάσεως της Τραπέζης αναφορικά με το επίπεδο των προβλέψεων που οδήγησε στην αναγνώριση πρόσθετων Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων.

- Τα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε 53 εκατ. το 2018 έναντι 21,1 εκατ. το 2017.

- Για τους επόμενους δώδεκα μήνες, η Alpha Bank εντείνει τις προσπάθειες για μείωση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, αυξάνοντας την περίμετρο των επιλέξιμων προς πώληση μη Εξυπηρετουμένων δανειακών χαρτοφυλακίων σε 4,6 δισ. περίπου, σύμφωνα με την υποβολή του αναθεωρημένου Επιχειρησιακού της Σχεδίου στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM).

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok