Ελληνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 11:29
Ελληνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 150 εκατ. ευρώ, μέσω εξασφαλισμένης έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης και ιδιωτικής τοποθέτησης, καθώς και την εισαγωγή 214.330.364 νέων κοινών μετοχών, ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, η ΑΜΚ αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των υφιστάμενων και των νέων μετόχων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Τράπεζας, Ταυτόχρονα, ενώ βελτιώνει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, υποστηρίζοντας το όραμα της Διεύθυνσης, αλλά και την ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Τράπεζας.

Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι μέτοχοι κατέχουν πάνω από 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

Όνομα Μετόχου

Άμεση Συμμετοχή

Έμμεση Συμμετοχή

Συνολική Συμμετοχή

Wargaming Group Limited

20,19%

0,42%

20,61%

Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ

18,42%

-

18,42%

Poppy SARL

17,30%

-

17,30%

Third Point Hellenic Recovery Fund LP

12,59%

-

12,59%

7Q Invest Ltd Ι Multi Opportunities

 8,83%

-

 8,83%

«Η πλήρως εξασφαλισμένη Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και η Ιδιωτική Τοποθέτηση είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους ύψους €150 εκ., αυξάνοντας τους ενδεικτικούς δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,8% και 20,4% αντιστοίχως, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας», σημειώνεται στην εταιρική ανακοίνωση.

Η Εταιρεία έχει εκδώσει 214.330.364 Νέες Συνήθεις Μετοχές, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») στις 28 Μαρτίου 2019 και μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 412.805.076 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία.

Με περίπου 550.000 πελάτες, η Ελληνική Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο, με το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ στο νησί και μερίδιο αγοράς 39% στις καταθέσεις νοικοκυριών και μερίδιο αγοράς 30% στις χορηγήσεις σε νοικοκυριά.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok