RCB BANK: Εμπιστοσύνη στην προοπτική των κυπριακών επιχειρήσεων

Τρίτη, 04 Μαΐου 2021 11:13
RCB BANK: Εμπιστοσύνη στην προοπτική των κυπριακών επιχειρήσεων

Η εταιρική τραπεζική βρίσκεται στην κορυφή της στρατηγικής της RCB Bank για περαιτέρω ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά. Οι εξειδικευμένες γνώσεις και οι εμπειρίες που έχουν οι λειτουργοί της ομάδας εταιρικών δανειοδοτήσεων σε σχέση με τους  τομείς της οικονομίας, των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς και των βασικών τους παραμέτρων επιτρέπει στην Τράπεζα να αξιολογεί με ταχύτητα τα αιτήματα των πελατών και να παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες χρηματοδοτικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στο προφίλ του κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Η RCB Bank βρίσκεται ήδη στις προτιμήσεις των εγχώριων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας αποτελείται από τις καλύτερες εταιρείες σε κάθε τομέα της οικονομίας στην οποία δραστηριοποιείται η Τράπεζα.

Σήμερα, χρηματοδοτούμε πελάτες από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας, όπου η ζήτηση προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό, όπως τουριστικές επιχειρήσεις και εξαγωγικές βιομηχανίες καθώς επίσης και επιχειρήσεις που καλύπτουν βασικές ανάγκες του πληθυσμού όπως εκπαίδευση, υγεία τροφοδοσία, λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

Αναγνωρίζοντας ότι ο τομέας της ενέργειας και οι ανανεώσιμες πηγές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία, στηρίζουμε επίσης τις προσπάθειες της Κύπρου να επιτύχει τους στόχους για αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με παροχή χρηματοδοτικών πακέτων για τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμης ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Η RCB διατηρεί επίσης άριστη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του σχεδίου στήριξης μικρομεσαίων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Cyprus Banks Loans for SMEs and Mid-Caps). Μέσω του σχεδίου η RCB χρηματοδότησε νέα εργοστάσια (τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών, συστημάτων υδροδότησης), νέα σχολικά κτίρια, νέα ξενοδοχεία και κλίνες, υπεραγορές, εστιατόρια και άλλες επενδύσεις, που βοήθησαν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών μας, την αύξηση της απασχόλησης και συνολικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας.

Από την αρχή της πανδημίας επεκτείναμε την υποστήριξή μας στους πελάτες μας μέσω της γρήγορης εφαρμογής των κυβερνητικών σχεδίων όπως των επιδοτήσεων επιτοκίων για νέα δάνεια και του μορατόριουμ των δόσεων καθώς και της παροχής εξατομικευμένων λύσεων πιστωτικών διευκολύνσεων. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις μεγάλες δυνατότητες των πελατών μας και είμαστε σίγουροι ότι θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προκαλούνται από την πανδημία.

Αναφερόμενος στην σημασία της Εταιρικής Τραπεζικής για την RCB Bank, ο κ. Ιωάννης Καλλής, Αναπληρωτής Επικεφαλής Εταιρικού Δανεισμού τόνισε ότι «Η επιτυχία της RCB Bank στην εγχώρια τραπεζική αγορά είναι η καλύτερη απόδειξη ότι τα επιχειρηματικά μοντέλα που ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς μπορούν να λειτουργήσουν καλά ακόμη και σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά με πληθώρα τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο ότι παρά τη σημαντική χρηματοδότηση σε κυπριακές επιχειρήσεις τα τελευταία έξι χρόνια, η RCB Bank δεν αντιμετωπίζει ζήτημα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Αυτό επιτεύχθηκε με βάση τα αυστηρά κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά κυρίως βασίστηκε στις κύριες αξίες της εμπιστοσύνης, της υπευθυνότητας και της αριστείας. Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε παράλληλα με τους πελάτες μας, καθώς και να επεκτείνουμε και να διαφοροποιούμε περαιτέρω το πιστωτικό χαρτοφυλάκιο παρέχοντας πιστωτικές διευκολύνσεις σε ολοένα και περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν βεβαίως τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας».

Προχωρώντας προς τα εμπρός, η στρατηγική της τράπεζας περιστρέφεται γύρω από την περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου δανείων των εταιρικών πελατών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναπτύσσοντας παράλληλα τις υποδομές της τράπεζας και προσφέροντας νέα τεχνολογικά και πρωτοποριακά ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok