Ο ΟΠΑΠ απορροφά δύο θυγατρικές του

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019 08:48
Ο ΟΠΑΠ απορροφά δύο θυγατρικές του

Η ΟΠΑΠ Α.Ε., στο πλαίσιο της γενικότερης αναδιοργάνωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών για τη συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες

α) «ΟΠΑΠ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» και

β) «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.», με απορρόφησή τους από την Εταιρεία.

Οι εν λόγω συγχωνεύσεις κρίνονται σκόπιμες, καθώς θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος μέσω της κοινής πλέον διαχείρισης των εν λόγω συνδεδεμένων εταιρειών από την Εταιρεία και τη σκοπούμενη απλοποίηση της δομής του Ομίλου.

Παράλληλα, κατά τη σχετική εταιρική ανακοίνωση, η διαδικασία των συναφών συγχωνεύσεων θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 και 30 έως 38 του Ν. 4601/2019, σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.09.2019. Η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας τελεί υπό την λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των συναφών εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok