Τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, ξεκινά η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων στο Δήμο της Αθήνας, μέσω της οποίας, έως τις 3 Αυγούστου 2020 (ή έως την 1η Οκτωβρίου 2020 για τους κατοίκους εξωτερικού) οι ιδιοκτήτες μπορούν για τελευταία φορά να ελέγξουν, να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία της ατομικής τους ιδιοκτησίας.

Η ανάρτηση των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά πλήρως ηλεκτρονικά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία Κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε το Κτηματολόγιο, κατά το στάδιο της ανάρτησης οι πολίτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ελέγχουν και επιβεβαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν σφάλματα στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας τους στο Κτηματολόγιο.