Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους». 

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα tourism4all.gov.gr αναρτήθηκαν δύο πίνακες: ένας με το προσωρινό μητρώο δικαιούχων/ ωφελουμένων και ένας προσωρινός πίνακας αποκλειόμενων δικαιούχων. 

H διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους ολοκληρώθηκε το Σάββατο, 11 Ιουλίου.