Πρόεδρος του «Ελλάδα 2021» η Γιάννα Αγγελοπούλου

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 12:41
Πρόεδρος του «Ελλάδα 2021» η Γιάννα Αγγελοπούλου

Ως επικεφαλής της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ορίσθηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου, σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 96 που εκδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης και ρυθμίζει κάθε ζήτημα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία, την υποστήριξη από υπηρεσίες, τους πόρους, την στελέχωση και κάθε δραστηριότητα της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.

H Γιάννα Αγγελοπούλου λογίζεται αυτοδικαίως, εκ της θέσεώς της, πρέσβειρα εκ προσωπικοτήτων, θα συγκαλεί και θα διευθύνει ως Πρόεδρος την Ολομέλεια (πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών και της επιστήμης) και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής, θα εκπροσωπεί την «Ελλάδα 2021» στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα αναλαμβάνει κάθε πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει ίδια νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της. Όργανα διοίκησής της ορίζεται ότι είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής , η οποία είναι αρμόδια κυρίως για τον γενικό σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, θα αποτελείται από 24 τουλάχιστον μέλη που ορίζονται, χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Πρωθυπουργού, ενώ το ανώτατο όριο στη σύνθεσή της είναι 45 μέλη (οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, επί δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου).

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Επιτροπής, συντάσσει τον προϋπολογισμό, τις τυχόν αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, μπορεί να καταρτίζει οργανόγραμμα και να αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ολομέλειας. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής μετέχουν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως Πρόεδρος, και 6 μέλη τα οποία είναι τα εξής: ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και 2 μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρό της. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή προερχόμενη από ίδιους πόρους της Επιτροπής με απόφαση της Ολομέλειας. Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι το Εκτελεστικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 4 μέλη του.

Η Επιτροπή για την επίτευξη των σκοπών της συνεργάζεται με το «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» .Οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, καθώς επίσης και από μεταφορά πόρων του Ιδρύματος της Βουλής στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Η σύσταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», «ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την Παλιγγενεσία», είχε ενταχθεί στο νόμο για το λεγόμενο επιτελικό κράτος (άρθρο 114 του νόμου 4622/7.8.2019).

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok