Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκτακτη ΓΣ στις 13/7 για εκλογή ΔΣ και αγορά ιδίων μετοχών

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021 20:35
Ευρωπαϊκή Πίστη: Έκτακτη ΓΣ στις 13/7 για εκλογή ΔΣ και αγορά ιδίων μετοχών

Η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η απόκτηση ιδίων μετοχών είναι τα θέματα που καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις οι μέτοχοι της Ευρωπαϊκής Πίστης κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/07/2021.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα κάτωθι:

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 27/07/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok