Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 16:59
Κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ
 • Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας καθορίστηκαν στις 13 Ιουλίου 2020 έπειτα από την ένταξή τους στον ΜΣΙ ΙΙ.
 • Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών.
 • Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Δανίας παραμένουν αμετάβλητα.

Σε συνέχεια των αποφάσεων που λήφθηκαν στις 13 Ιουλίου 2020 σχετικά με τις κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ (ΜΣΙ ΙΙ) για το λεβ Βουλγαρίας και την κούνα Κροατίας, τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για αυτά τα νομίσματα καθορίστηκαν με ισχύ από τις 13 Ιουλίου 2020 και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) και της Hrvatska narodna banka (Εθνική Τράπεζα της Κροατίας), σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΕΕ C 73 της 25.3.2006 σελ. 21).

Οι κεντρικές ισοτιμίες έναντι του ευρώ και τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης για την κορώνα Δανίας παραμένουν αμετάβλητα.

ισοτιμιες κουνα λεβ

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok