Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2019

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 20:01
Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη 59,1 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2019

Στα 59,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά τη φορολογία της Ελληνικής Τράπεζας στο α΄ εξάμηνο του 2019.

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων που δημοσίευσε έχουν ως εξής:

- Επιτυχής Ενσωμάτωση συστημάτων και λογαριασμών 400.000 περίπου πελατών στα συστήματα της Ελληνικής Τράπεζας
- Ισχυρή Κεφαλαιακή θέση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18,5% και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,0%1, πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
- Σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό μετά την απόκτηση: Ο Δείκτης ΜΕΧ διαμορφώθηκε στο 25,2% (ή 31,4% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) και οι καθαρές ΜΕΧ3 προς περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν στο 4,1% (ή 6,7% περιλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2).

Στη δήλωσή του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης, αναφέρει: «Τα εξαμηνιαία αποτελέσματα αντανακλούν μέρος από το όφελος της απόκτησης των εργασιών της πρώην ΣΚΤ. Η σημαντική μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό, η ενισχυμένη κερδοφορία καθώς και η ισχυρή κεφαλαιακή θέση με τον δείκτη CET1 στο 18,5% αποδεικνύουν ότι η διευρυμένη Ελληνική Τράπεζα διαθέτει ένα στέρεο, βιώσιμο και μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο προστατεύει τις καταθέσεις των πελατών της και δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του 2019 είναι η επιτυχής, εντός των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού, ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των συστημάτων και των λογαριασμών των πελατών της πρώην ΣΚΤ, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου, μιας στρατηγικής προτεραιότητας για την Τράπεζα που απορρόφησε όλη μας την ενέργεια και προσοχή κατά τη διάρκεια του 2018 και 2019, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη σκληρή δουλειά, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Γι’ αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους που δούλεψαν ώστε να φτάσουμε σε αυτό το ορόσημο. Ως μια ενοποιημένη Τράπεζα, με ισχυρή κεφαλαιοποίηση, μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στον στόχο της στρατηγικής μας ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε μια πελατοκεντρική προσέγγιση.
Συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, στηρίζοντας τους αξιόχρεους πελάτες μας, τόσο άτομα και νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις. Παράλληλα, εργαζόμαστε συστηματικά για τη βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού μας, βελτιώνοντας την έκθεσή μας σε ΜΕΧ. Για την επίτευξη των στόχων μας στηριζόμαστε στους εξής 4 πυλώνες:

1. Το προσωπικό μας, που αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Τράπεζας.
2. Επενδύσεις στην τεχνολογία, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ψηφιακής εξυπηρέτησης των πελατών μας και στην απλοποίηση της επαφής τους με την Τράπεζα.
3. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών της Τράπεζας, προσφέροντας μια απρόσκοπτη και ευχάριστη εμπειρία εξυπηρέτησης στους πελάτες μας.
4. Εναρμόνιση με τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες όσον αφορά τη συνετή ανάληψη ρίσκου, πάντα σε στενή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μετόχους μας για τη συνεχή στήριξη, ενδυνάμωση και εμπιστοσύνη που μας δείχνουν και να τους διαβεβαιώσω ότι σύσσωμη η ομάδα της Ελληνικής Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της, που είναι η εδραίωση και διατήρησή της στην κορυφή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας».

Άλλα βασικά στοιχεία:

- Κέρδος πριν από τις προβλέψεις για την 2η τριμηνία 2019 στα €33,8 εκατ. και κέρδος μετά τη φορολογία για την 2η τριμηνία στα €44,2 εκατ.
- Το σύνολο των νέων χορηγήσεων που εγκρίθηκαν κατά την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθαν στα €387,6 εκατ.
- Δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ στο 64,0% στις 30 Ιουνίου 2019 (ή 52,9% συμπεριλαμβανομένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2)
- O Δείκτης Texas4 (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ2) μειώθηκε στο 84,2%
- Ο δείκτης εσόδων και εξόδων για την 1η εξαμηνία του 2019 ανήλθε στο 65,1%
- Ισχυρή ρευστότητα, με Δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 585%

- Χρηματοδότηση από καταθέσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 89,9% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων
- Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 42,0%, επιτρέποντας περαιτέρω ανάπτυξη.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok