Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 22:55

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στις διατάξεις του ν. 3864/2010 σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, προβλέπει το ν/σ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή, στη Βουλή (δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ).

Στο νομοσχέδιο επισημαίνονται οι όροι στελέχωσης και λειτουργίας του ΤΧΣ, καθώς επίσης οι διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου, οι προϋποθέσεις παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης στις τράπεζες και ο τρόπος εφαρμογής των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Προβλέπεται ότι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με την εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια ή σε άλλα μετρήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

Ορίζεται ότι το ΤΧΣ με τη βοήθεια ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου θα προβεί στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία έχει υπογράψει σύμβαση πλαισίου συνεργασίας.

Με στόχο τη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το ΤΧΣ δύναται μεταξύ άλλων, να χορηγεί δάνειο στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), καθώς και να διευκολύνει τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Οι διατάξεις του σχετικού νόμου 4335/2015 τροποποιούνται ως προς τα εξής σημεία:

Προστίθενται στις υποχρεώσεις κατά τις οποίες η Αρχή Εξυγίανσης δεν προβαίνει σε αναδιάρθρωση παθητικού πιστωτικών ιδρυμάτων ή οντοτήτων, υποχρεώσεις από καταθέσεις που:

1) υπερβαίνουν το όριο κάλυψης από το όριο του ΤΕΚΕ, δηλ. άνω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα,
2) δεν καλύπτονται από το ΤΕΚΕ επειδή ανήκουν σε μετόχους του συμμετέχοντος στο ΤΕΚE πιστωτικού ιδρύματος που περιέρχεται σε αδυναμία, είτε σε πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και
3) απαιτήσεις που απορρέουν από δάνεια και άλλες πιστωτικές συμβάσεις, συμβάσεις προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών ή από παράγωγα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις.

Η ισχύς των ανωτέρω περιπτώσεων παύει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok