Στην Ελληνική Τράπεζα περνά η Hellenic Alico Life

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 14:24
Στην Ελληνική Τράπεζα περνά η Hellenic Alico Life

Με επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώθηκε η εξαγορά της Hellenic Alico Life Insurance από την Ελληνική Τράπεζα.

Η τράπεζα υπέγραψε συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών με τη MetLife Services Cyprus Limited για την αγορά ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της MetLife, ύψους 27,5%, στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellenic Alico Life Insurance. Η συναλλαγή υπόκειται σε εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η τράπεζα θα κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας. Όπως τονίζεται, η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίδραση στους κεφαλαιακούς δείκτες και τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τα στελέχη της τράπεζας, μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ και του σχετικού πελατολογίου, η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας αναγνώρισε την ευκαιρία να αναπτύξει τη δραστηριότητά της στον ασφαλιστικό τομέα και να δημιουργήσει περαιτέρω αξία μέσω των θυγατρικών της. Ως εκ τούτου, η Τράπεζα θα επικεντρωθεί στην αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών εταιριών της προκειμένου να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές τους και να ενισχύσει τη θέση τους στην Κυπριακή αγορά. Η πιο πάνω εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου της Τράπεζας για αύξηση των εσόδων της μέσω προμηθειών.

Η Hellenic Alico έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Κυπριακή αγορά με 22,5% σε σύγκριση με 3,66% που της αναλογούσε ένα χρόνο προηγουμένως. Τα συνολικά ασφάλιστρα στον κλάδο υγείας ανήλθαν σε 25,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 457,6%. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ελληνικής Τράπεζας, στο τέλος του 2018 τα μεικτά ασφάλιστρα της εταιρείας ήταν 12,1 εκατ. ευρώ και το κέρδος μετά τη φορολογία 3,1 εκατ. ευρώ. Τα περιουσιακά στοιχεία της Hellenic Alico ήταν 49 εκατ. ευρώ και το σύνολο των υποχρεώσεων 33,6 εκατ. ευρώ, άρα τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ.

«Η επιτυχής κοινοπραξία είναι αποτέλεσμα της σκληρής εργασίας του προσωπικού της MetLife Cyprus, το οποίο στήριξε τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για τις προσπάθειες που κατέβαλε, συμβάλλοντας σε αυτή την επιτυχημένη πορεία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους στην Ελληνική Τράπεζα για την άψογη συνεργασία και εύχομαι στην επιχείρηση κάθε μελλοντική επιτυχία. Η εξαγορά δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών της MetLife Ευρώπης και στους υφιστάμενους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ισχύουν ως έχουν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της MetLife Cyprus, Κυριάκος Αποστολίδης.

Από την πλευρά του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, ανέφερε: «Η εξαγορά συμβαδίζει με τη στρατηγική μας για αναδιάρθρωση και επανατοποθέτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών μας και του μοντέλου διανομής τραπεζοασφαλειών μέσω του δικτύου της Ελληνικής Τράπεζας ούτως ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη MetLife για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξε και οδήγησε σε μια πετυχημένη μακροπρόθεσμη συνεργασία μέσω της Hellenic AlicoLife».

Videos

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 9
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 9

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 6
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 6

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 4
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 4

  • Watch Video

 • 19th Hydra Meeting 2017 - 2
  • 19th Hydra Meeting 2017 - 2

  • Watch Video

Tα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.
Ok